GÜZ ATÖLYELERİ

Serdar Altok

Lisans ve yüksek lisans eğitimini 1995-2002 arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde matematik alanında tamamlayan Serdar Altok, doktora derecesini olasılık üzerine teziyle İndiana Üniversite'sinden aldı. 2009'dan beri Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nde görev yapmaktadır.

serdar.altok@boun.edu.tr

Atay Özgövde

Lisans ve Lisansüstü mühendislik eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Bilgisayar Mühendisliği doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nden 2009 yılında alan Atay Özgövde akademik kariyeri öncesi Ar-Ge mühendisi olarak Netaş'da ve NortelNetworks İngiltere'de GSM haberleşme projelerinde görev almıştır. Aktif Araştırma alanları çevresel zeka, nesnelerin interneti, giyilebilir bilgisayarlar ve bulut bilişim sistemlerini içermektedir.  Bu alanların yanı sıra Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde eğitim görevlisi olup, giriş seviyesinde kodlamanın öğretilmesi için Arduino ve Scratch tabanlı dersleri vermekte ve  içeriklerini koordine etmektedir.

atay.ozgovde@gmail.com

Kuyaş Buğra

Prof. Dr. Kuyaş Buğra doktora derecesini 1986 yılında Kaliforniya Üniversitesi, LosAngeles'da (UCLA) tamamlamıştır. Aynı üniversitede Nöropsikiyatri Enstitüsü, Gelişme Biyolojisi Grubunda doktora sonrası araştırmacı olarak retinaya özgü genlerin tanımlanmasına yönelik çalışmalar yürütmüştür. 1988 sonrası Fransa'da INSERM Nörobiyoloji ve Gelişim laboratuvarlarında proje lideri olarak büyüme faktörlerinin sinir sistemindeki rolleri üzerine araştırmalar yönetmiştir. Buğra, 1994 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde çalışmaktadır.  Güncel araştırmaları retina hücre farklılaşması ve süreçteki sinyal iletim mekanizmalarına odaklanmaktadır.

bugra@boun.edu.tr

Erkcan Özcan

Lisans eğitimini 1995-1999 arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği ve fizik dallarında tamamlayan Doç. Dr. Erkcan Özcan, deneysel parçacık fiziği üzerine olan doktora derecesini ise Stanford Üniversitesi'nden aldı. 2006-2010 döneminde University College London adına önce Londra'da, daha sonra İsviçre'deki CERN araştırma merkezinde çalıştı. 2011 başında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü kadrosuna katılan Özcan, halen Boğaziçi CERN ATLAS takımının liderliğini de sürdürmektedir.

erkcan.ozcan@boun.edu.tr

Biray Kolluoğlu

Prof. Dr. Biray Kolluoğlu, lisans eğitimini 1989 yılında Orta Doğu Teknk Üniversitesi'nde, yüksek lisansını  1993 yılında Lancaster Üniversitesi'nde tamamladı. 2002 yılında Binghamton Üniversitesinden doktora derecesini aldı. 1998-2001 yılları arasında Binghamton Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri kitabını Doç. Dr. Meltem Toksöz ile birlikte 2010 yılında yayına hazırladı. 2002 yılından beri Boğaziçi Üni­versitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir.

biray@boun.edu.tr