BAHAR ATÖLYELERİ

İbrahim Semiz

Doç. İbrahim Semiz lisans eğitimini 1982-1986 arasında Boğaziçi Fizik Bölümünde tamamladı. 1992'de ABD'de Yale Üniversitesinde kara delikler üzerine yazdığı tez ile doktora derecesi aldı. 1992-1994 arası ABD'de University of North Carolina – Chapel Hill'de Fizik Bölümünde doktora sonrası araştırma, 1994-1997 arası KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. 1997'den beri Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

semizibr@boun.edu.tr

Murat Yılmaz

Yrd. Doç. Dr. Murat Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden 2002 yılında, Ekonomi Bölümü yandal programını tamamlayarak mezun oldu. Sabancı Üniversitesi Ekonomi Bölümü yüksek lisans programından 2004 yılında yüksek lisans derecesini aldı. Daha sonra Boston Üniversitesi'nde Ekonomi doktora programı süresince müzayedeler, kamu malları, kontrat teorisi gibi konularda araştırmalar yaptı. 2010 yılında doktorasını tamamladıktan sonra aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne katıldı.

muraty@boun.edu.tr

Atay Özgövde

Lisans ve Lisansüstü mühendislik eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Bilgisayar Mühendisliği doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nden 2009 yılında alan Atay Özgövde akademik kariyeri öncesi Ar-Ge mühendisi olarak Netaş'da ve NortelNetworks İngiltere'de GSM haberleşme projelerinde görev almıştır. Aktif Araştırma alanları çevresel zeka, nesnelerin interneti, giyilebilir bilgisayarlar ve bulut bilişim sistemlerini içermektedir.  Bu alanların yanı sıra Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde eğitim görevlisi olup, giriş seviyesinde kodlamanın öğretilmesi için Arduino ve Scratch tabanlı dersleri vermekte ve  içeriklerini koordine etmektedir.

atay.ozgovde@gmail.com

Feyza Çorapçı

Doç. Dr. Feyza Çorapçı, Psikoloji bölümünde doçent doktor olarak görev almaktadır. Klinik psikolojisi alanındaki doktora derecesini 2004 yılında Purdue Üniversite'sinden almıştır. 2004-2006 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı olarak Michigan Üniversitesinde disiplinler arası bir projede yer alarak çocukların gelişimini olumsuz etkileyen risk faktörlerini (örneğin, yoksulluk, bebeklik döneminde demir eksikliği) inceleyen araştırmalar yürütmüştür. Doç. Dr. Feyza Çorapçı'nın güncel araştırma ve ders konuları, erken çocukluk döneminde sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi üzerinde etkisi görülen bireysel, ailesel ve çevresel faktörlerin incelenmesini kapsamaktadır.

feyza.corapci@boun.edu.tr

Kuyaş Buğra

Prof. Dr. Kuyaş Buğra doktora derecesini 1986 yılında Kaliforniya Üniversitesi, LosAngeles'da (UCLA) tamamlamıştır. Aynı üniversitede Nöropsikiyatri Enstitüsü, Gelişme Biyolojisi Grubunda doktora sonrası araştırmacı olarak retinaya özgü genlerin tanımlanmasına yönelik çalışmalar yürütmüştür. 1988 sonrası Fransa'da INSERM Nörobiyoloji ve Gelişim laboratuvarlarında proje lideri olarak büyüme faktörlerinin sinir sistemindeki rolleri üzerine araştırmalar yönetmiştir. Buğra, 1994 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde çalışmaktadır.  Güncel araştırmaları retina hücre farklılaşması ve süreçteki sinyal iletim mekanizmalarına odaklanmaktadır.

bugra@boun.edu.tr

Biray Kolluoğlu

Prof. Dr. Biray Kolluoğlu, lisans eğitimini 1989 yılında Orta Doğu Teknk Üniversitesi'nde, yüksek lisansını  1993 yılında Lancaster Üniversitesi'nde tamamladı. 2002 yılında Binghamton Üniversitesinden doktora derecesini aldı. 1998-2001 yılları arasında Binghamton Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri kitabını Doç. Dr. Meltem Toksöz ile birlikte 2010 yılında yayına hazırladı. 2002 yılından beri Boğaziçi Üni­versitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir.

biray@boun.edu.tr

Ümit Işlak

Ümit Işlak yüksek lisansını 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde aldı. Doktorasını 2014'de University of Southern California'da almasının ardından çalışmalarını Paris VI, University of Minnesota, Boğaziçi Üniversitesi ve Georgia Institute of Technology'de devam ettirdi. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmakta olan Ümit Işlak'ın araştırma konusu olasılık teorisi ve ilgili alanlardır.

umit.islak1@boun.edu.tr

Levent Karadağ

Levent Karadağ, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimlerinden 1998 yılında mezun oldu. 1986 yılından beri bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yazılımcı, sistem analist, bilgi teknolojileri yöneticisi olarak ulusal ve uluslararası birçok projede yer aldı. Microsoft Amerika, IBM Amerika ile ortak yazılım projeleri geliştirmiştir. Bilişim alanında 6 kitap ve birçok yayını vardır. 1998 yılından beri Türkiye'nin bilişim politikalarının belirlenmesinde Türkiye Bilişim Derneği'nde başkanlık ve yönetim kurullarında yer almıştır. Son yıllarda robotik teknolojiler ve geleceğin meslekleri, akıllı şehirler konularında çalışmalarını sürdürmektedir.