KIŞ OKULU

İbrahim Semiz

Doç. İbrahim Semiz lisans eğitimini 1982-1986 arasında Boğaziçi Fizik Bölümünde tamamladı. 1992'de ABD'de Yale Üniversitesinde kara delikler üzerine yazdığı tez ile doktora derecesi aldı. 1992-1994 arası ABD'de University of North Carolina – Chapel Hill'de Fizik Bölümünde doktora sonrası araştırma, 1994-1997 arası KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. 1997'den beri Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

semizibr@boun.edu.tr

Koray Durak

Doktorasını Harvard Üniversitesi'nden 2008 yılında alan Koray Durak aynı yıldan itibaren Bo­ğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü'nde yardımcı doçent olarak Bizans ve Akdeniz tarihi üzerine lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Araştır­ma alanları Bizans ve Ortaçağ İslam dünyasında iktisadi ve ticari hayat ve Ortaçağ Bizans ve Arap yazınında coğrafi imgelemdir. 2011 yılı Türkiye Bilimler Akademisi, Genç Bilim Adamı ödülünü sahibidir.

koray.durak@boun.edu.tr

Atay Özgövde

Lisans ve Lisansüstü mühendislik eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Bilgisayar Mühendisliği doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nden 2009 yılında alan Atay Özgövde akademik kariyeri öncesi Ar-Ge mühendisi olarak Netaş'da ve NortelNetworks İngiltere'de GSM haberleşme projelerinde görev almıştır. Aktif Araştırma alanları çevresel zeka, nesnelerin interneti, giyilebilir bilgisayarlar ve bulut bilişim sistemlerini içermektedir.  Bu alanların yanı sıra Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde eğitim görevlisi olup, giriş seviyesinde kodlamanın öğretilmesi için Arduino ve Scratch tabanlı dersleri vermekte ve  içeriklerini koordine etmektedir.

atay.ozgovde@gmail.com

Sevgi Kesim

Dr. Sevgi Kesim Güven 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Anabilim dalında, doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bilim dalında tamamladı. Araştırma alanları, medya, enformasyon teknolojileri, iletişim sosyolojisi, dijital kültür, sosyal medya, kent çalışmaları, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kuşaklar arası iletişimdir. Boğaziçi Üniversitesi'nde Tanıtım Koordinatörü olarak öğrenci koçluğu ve danışmanlığı yapmaktadır.

kesim@boun.edu.tr

Ceyhun Elgin

Lisans eğitimini 2001-2005 arasında Boğaziçi Üniversitesinde ekonomi alanında tamamlayan Doç. Dr. Ceyhun Elgin, doktora derecesini dinamik makroekonomi üzerine yazdığı teziyle Minnesota Üniversitesinden aldı. 2010'dan beri Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde görev yapmaktadır.

ceyhun.elgin@boun.edu.tr

Feyza Çorapçı

Doç. Dr. Feyza Çorapçı, Psikoloji bölümünde doçent doktor olarak görev almaktadır. Klinik psikolojisi alanındaki doktora derecesini 2004 yılında Purdue Üniversite'sinden almıştır. 2004-2006 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı olarak Michigan Üniversitesinde disiplinler arası bir projede yer alarak çocukların gelişimini olumsuz etkileyen risk faktörlerini (örneğin, yoksulluk, bebeklik döneminde demir eksikliği) inceleyen araştırmalar yürütmüştür. Doç. Dr. Feyza Çorapçı'nın güncel araştırma ve ders konuları, erken çocukluk döneminde sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi üzerinde etkisi görülen bireysel, ailesel ve çevresel faktörlerin incelenmesini kapsamaktadır.

feyza.corapci@boun.edu.tr

Şahan Yatarkalkmaz

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim doktora adayı olan Şahan Yatarkalkmaz lisans diplomalarını 2008 yılında Psikoloji ile İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarında Boğaziçi Üniversitesi'nden aldı. 2011 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar bölümünde Master derecesini tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü altında açılan Sinema Programlarında 2012 yılından beri ders vermekte. Çalışma alanları arasında sanat felsefesi, sinema kuramları ve edebiyat-tarih ilişkisi bulunmaktadır.

Biray Kolluoğlu

Prof. Dr. Biray Kolluoğlu, lisans eğitimini 1989 yılında Orta Doğu Teknk Üniversitesi'nde, yüksek lisansını  1993 yılında Lancaster Üniversitesi'nde tamamladı. 2002 yılında Binghamton Üniversitesinden doktora derecesini aldı. 1998-2001 yılları arasında Binghamton Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri kitabını Doç. Dr. Meltem Toksöz ile birlikte 2010 yılında yayına hazırladı. 2002 yılından beri Boğaziçi Üni­versitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir.

biray@boun.edu.tr

Ümit Işlak

Ümit Işlak yüksek lisansını 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde aldı. Doktorasını 2014'de University of Southern California'da almasının ardından çalışmalarını Paris VI, University of Minnesota, Boğaziçi Üniversitesi ve Georgia Institute of Technology'de devam ettirdi. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmakta olan Ümit Işlak'ın araştırma konusu olasılık teorisi ve ilgili alanlardır.

umit.islak1@boun.edu.tr