KIŞ OKULU

İbrahim Semiz

Prof. İbrahim Semiz lisans eğitimini 1982-1986 arasında Boğaziçi Fizik Bölümü'nde tamamladı. 1992'de ABD'de Yale Üniversitesi'nde kara delikler üzerine yazdığı tez ile doktora derecesi aldı. 1992-1994 arası ABD'de University of North Carolina – Chapel Hill'de Fizik Bölümü'nde doktora sonrası araştırma, 1994-1997 arası KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 1997'den beri Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

semizibr@boun.edu.tr

Koray Durak

Doktorasını Harvard Üniversitesi'nden 2008 yılında alan Koray Durak aynı yıldan itibaren Bo­ğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü'nde yardımcı doçent olarak Bizans ve Akdeniz tarihi üzerine lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Araştır­ma alanları Bizans ve Ortaçağ İslam dünyasında iktisadi ve ticari hayat ve Ortaçağ Bizans ve Arap yazınında coğrafi imgelemdir. 2011 yılı Türkiye Bilimler Akademisi, Genç Bilim Adamı ödülünü sahibidir.

koray.durak@boun.edu.tr

Atay Özgövde

Lisans ve Lisansüstü mühendislik eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Bilgisayar Mühendisliği doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nden 2009 yılında alan Atay Özgövde akademik kariyeri öncesi Ar-Ge mühendisi olarak Netaş'da ve NortelNetworks İngiltere'de GSM haberleşme projelerinde görev almıştır. Aktif Araştırma alanları çevresel zeka, nesnelerin interneti, giyilebilir bilgisayarlar ve bulut bilişim sistemlerini içermektedir.  Bu alanların yanı sıra Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde eğitim görevlisi olup, giriş seviyesinde kodlamanın öğretilmesi için Arduino ve Scratch tabanlı dersleri vermekte ve  içeriklerini koordine etmektedir.

atay.ozgovde@gmail.com

Sevgi Kesim

Dr. Sevgi Kesim Güven 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Anabilim dalında, doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bilim dalında tamamladı. Araştırma alanları, medya, enformasyon teknolojileri, iletişim sosyolojisi, dijital kültür, sosyal medya, kent çalışmaları, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kuşaklar arası iletişimdir. Boğaziçi Üniversitesi'nde Tanıtım Koordinatörü olarak öğrenci koçluğu ve danışmanlığı yapmaktadır.

kesim@boun.edu.tr

Feyza Çorapçı

Doç.Dr. Feyza Çorapçı, Psikoloji bölümünde do­çent doktor olarak görev almaktadır. Klinik psikoloji­ alanındaki doktora derecesini 2004 yılında Purdue Üniversitesi'nden almıştır. 2004-2006 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı olarak Michigan Üniver­sitesi'nde disiplinlerarası bir projede yer alarak çocuk­ların gelişimini olumsuz etkileyen risk faktörlerini (ör­neğin, yoksulluk, bebeklik döneminde demir eksikliği) inceleyen araştırmalar yürütmüştür. Doç.Dr. Feyza Çorapçı'nın güncel araştırma ve ders konuları, erken çocukluk döneminde sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi üzerinde etkisi görülen bireysel, ailesel ve çevresel faktörlerin incelenmesini kapsamaktadır.

feyza.corapci@boun.edu.tr

Şahan Yatarkalkmaz

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim doktora adayı olan Şahan Yatarkalkmaz lisans diplomalarını 2008 yılında Psikoloji ile İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarında Boğaziçi Üniversitesi'nden aldı. 2011 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar bölümünde Master derecesini tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü altında açılan Sinema Programlarında 2012 yılından beri ders vermekte. Çalışma alanları arasında sanat felsefesi, sinema kuramları ve edebiyat-tarih ilişkisi bulunmaktadır.

Güzin Akın

Güzin G. Akın, Boğaziçi Üniversitesi İktisat ve Felsefe  bölümlerinden 1994'te mezun oldu. Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign kampüsünde önce Ekonomi ve Uygulamalı İstatistik yüksek lisans derecelerini, 2004'te de Ekonomi doktora derecesini aldı. 2005'ten beri Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi.

gulsun.akin@boun.edu.tr

Ediz Taylan

Ediz Taylan, kimya lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü'nde, yüksek lisansını Villanova University'de  (Pennsylvania, ABD) tamamladı. Doktorasını ise 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Organik Kimya Ana Bilim Dalı'ndan almıştır. Fransa ve Almanya'da polimer araştırmaları konularında farklı çalışmalara katılmıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü'nde Organik Kimya Laboratuvar derslerini vermektedir. Polimer araştırmaları ile ilgili makaleleri ve 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi  Yayınları tarafından basılmış olan "Experimental Organic Chemistry" isimli bir ders kitabı mevcuttur.

etaylan@boun.edu.tr

Özge Akdeniz

Lisans ve yüksek lisans eğitimini 1991-1998 arasında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü'nde tamamlayan Özge Akdeniz, 2000 senesinden beri Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta, Analitik Kimya Laboratuvarı, Aletli Analiz Laboratuvarı ve Genel Kimya Laboratuvarı derslerini vermektedir. Kimyada kullanılan temel analitik yöntemleri içeren " Quantitative Analytical Chemistry Laboratory Manual " (Boğaziçi Üniversitesi Yayınları) isimli bir ders kitabı bulunmaktadır.

akdenioz@boun.edu.tr

Serkan Özel

Doç. Dr. Serkan Özel lisansını ve yüksek lisansını 2004 yılında Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü'nde Boğaziçi Üniversitesi'nde aldı. Doktorasını Texas A&M Üniversitesi'nde Eğitim Psikolojisi Bölümü'nde Eğitim Teknolojileri uzmanlığı ile 2009 yılında almasının ardından çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ettirdi. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmakta olan Serkan Özel'in araştırma konusu matematik öğretimi uygulamaları, teknoloji entegrasyonu ve Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM/STEM) eğitimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Doç. Dr. Özel, eğitim teknolojileri ve STEM konusunda uzmandır. Özellikle, matematik ve teknolojinin bütünleşik olarak kullanılması için öğretmenlerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin öğretmenlere ulaştırılması konularında çalışmaktadır.

Yusuf Öç

Yusuf Öç, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde iki yıl çalışmıştır. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA eğitimine devam ederek akademik kariyere yönelen Öç; devamında Georgia State Üniversitesinde pazarlama doktora programına burslu kabul almıştır. Doktorasını yaparken, üniversitelerin logolu ürünlerinin tasarlanıp satıldığı "Unitrend"i kuran ve Boğaziçi Üniversitesi için logolu ürünler üretip satan bu girişimin kurucu kadrosunda yer alan Öç'ün tasarladığı ürünler, hala Boğaziçi Üniversitesi mağazasında satılmaktadır. Sporun sosyal medyası olma vizyonuyla yola çıkan, ikinci start-up firması mysu.com'u kuran Yusuf Öç, halen bu firmayı yönetmektedir. Ayrıca blockchain teknolojileri ile proje üreten bir firmanın yönetici ortaklarından olan Yusuf, "Spor Teknolojileri" üzerine olan doktora tezi üzerinde çalışırken, aynı zamanda iki start-up firmasını da yönetmektedir.

yusuf.oc@boun.edu.tr

Ayşegül Toker

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladığı 1997 yılından itibaren, İnternet ve yeni teknolojiler üzerine araştırmalar yapan ve bunların tüketiciler ve şirketler tarafından adaptasyonu konusunda çalışan Prof. Dr. Ayşegül Toker'in; sosyal medya, konum-bazlı pazarlama, mobil pazarlama, İnternet üzerinden pazarlama, sanal topluluklar ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında yayınlanmış birçok saygın akademik yayını bulunmaktadır. "Mobile Marketing: Fundamentals and Strategy" (2011) kitabının yazarlarından birisidir. Özellikle son yıllarda Dijitalleşme Stratejileri, Sosyal Medya, Dijital Pazarlama ve Kurumsal Girişimcilik alanlarındaki  çalışmaları ile ön plana çıkmaktadır. Üniversitenin Sosyal Medya Takımı Koordinatörlüğü yapmış, Girişimcilik Merkezi Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Prof. Toker, 2012'den beri Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı olarak görev yapmaktadır.

tokera@boun.edu.tr