MyStudentSuccessLab

MyStudentSuccessLab Nedir?

MyStudentSuccessLab, öğrencilere hayatları boyunca lazım olan becerilerin sistematik şekilde geliştirilmesini sağlayan, İngilizce eğitim veren, çevrimiçi bir öğrenme platformudur. Güçlü ölçme değerlendirme araçları ve pedagoglarca hazırlanan yöntemli yaklaşımı, öğrencilerin veriye dayalı olarak en doğru şekilde takip etmesine olanak tanır. Bu sayede öğrenciler de kendi durumlarını detaylı şekilde görebilirler.

MyStudentSuccessLab sadece bilgi seviyesini ölçmez, aynı zamanda davranışsal becerilere de odaklanır.

Ders içerikleri, kullanıcının hali hazırdaki durumunu ölçmek için, bir ön-testle (Pre-Test) başlar. Devamında konu anlatımları, videolar ve çeşitli aktiviteler yer alır. Bu aktivitelerin içinde küçük testler, yazma ödevleri ve öz değerlendirme formları da bulunur. Böylelikle kullanıcı gerek sistemden -otomatik olarak- gerekse danışmanında sürekli geri bildirim alarak kendisini geliştirme fırsatı bulur. En sonda ise başka bir testle (Post-Test) kullanıcının nihai durumu değerlendirilir.

Program Takibi

MyStudentSuccessLab sistemine erişim bilgileriniz, program başlamadan önce Pearson tarafından size mail yoluyla iletilecektir. Size gönderilecek maildeki yönergeleri takip ederek kaydınızı oluşturacak ve yaklaşan ödev ve eğitimler hakkında bilgilendirileceksiniz.

Dersler

1-GOAL SETTING (Hedef Belirleme)  (siteye koyarken ilk ikisini kutu içine al)

Goal Setting (Hedef Belirleme) dersinde; değerlerin tanımlanması ve önceliklendirilmesi, hedeflerin “SMART” olup olmadığının analizi, hedeflerin gözden geçirilmesi, hedeflerin değerlendirilmesi, ilerlemenin takip edilmesi, hedeflerin ihtiyaca göre yeniden tasarlanması, uzun dönemli akademik hedeflerin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan kısa dönemli hedeflerin belirlenmesi ve değerler ile hedeflerin ilişkilendirilmesi gibi içerikler yer almaktadır.

 

2-MEMORY AND STUDYING (Hafıza ve Ders Çalışma)

Memory and Studying (Hafıza ve Ders Çalışma) dersinde; etkin hafıza teknikleri, etkin ders çalışma stratejileri, hafıza geliştirici yöntemleri tanıma, hafıza geliştirici yöntemleri kullanma, beyin-temelli öğrenme teorisinin hafıza ve ders çalışma ile ilişkisi, işbirlikçi öğrenmenin faydaları ve gizli tuzakları ve ders notları ile kitap notlarının/alıntılarının birleştirilmesi konularında yetkinlik kazandıracak içerikler yer almaktadır.

NOT: Goal Setting (Hedef Belirleme) ve Memory and Studying (Hafıza ve Ders Çalışma) derslerinin çevrimiçi akışı, Yaz Okulu süresince düzenlenecek tartışma oturumlarıyla desteklenecektir. İnteraktif paylaşım ve tartışmaların yapılacağı bu oturumlar; yurtta kalan ve kalmayan öğrenciler için hafta sonu ve hafta içi gerçekleştirilecektir. Oturumlarla ilgili detaylar da, mail yoluyla iletilecektir.

3-ONLINE LEARNING (Çevrimiçi Öğrenme)

Online Learning (Çevrimiçi Öğrenme) dersinde; farklı türdeki çevrimiçi derslerin tanımlanması, çevrim içi derslerde başarıyı etkileyen faktörler, çevrimiçi öğrenme terminolojisi ve kaynaklar, çevrimiçi öğrenme ile yüz yüze öğrenme arasındaki farklar, çevrimiçi öğrenme bağlamında yazılım, donanım ve sorun giderme ve çevrim içi ortamda iletişim gibi konulara dair içerikler yer almaktadır.

 

4-INFORMATION LITERACY (Bilgi Okur Yazarlığı)

Information Literacy (Bilgi Okur Yazarlığı) dersinde; bilgi okur yazarlığının tanımlanması, kütüphane ile internette araştırma yapmanın farkları & faydaları, internette araştırma yaparken karşılaşılabilecek zorluklar, bilgi toplanan kaynakların etik kullanımı, internet araması sonuçlarının değerlendirilmesi, bilgi kaynaklarının güvenirliğinin analiz edilmesi ve araştırmaya uygun kaynak bulma stratejileri gibi içerikler yer almaktadır.

NOT: Bu derslerin takibi, desteği ve iletişimi www.mystudentsuccesslab.com üzerinden gerçekleştirilecektir.

PEARSON ASSURED SERTİFİKASI 

BOUN101 programının yenilikçi yaklaşımının bir uzantısı olarak, Yaz Okulu eğitim programına kayıt olan tüm öğrencilere Pearson MyStudentSuccessLab çevrimiçi eğitimi sunulmaktadır. BOUN101 Yaz Okulu süresince MyStudentSuccessLab programını başarıyla takip eden öğrenciler, programı tamamladıklarında, uluslararası tanınırlığa sahip Pearson Assured sertifikalarını almaya hak kazanacaklardır. Dünya çapında uygulanan ve üniversiteler, şirketler ve farklı kurumlar tarafından tanınan Pearson Assured sertifikası, öğrencilerin yüksek öğrenime ve daha sonra iş yaşamına geçişlerinde portfolyolarını güçlendirecektir. Böylece öğrenciler tamamladıkları "Student Success Programme" kazanımlarını uluslararası düzeyde belgeleyeceklerdir.

Sertifika Almaya Hak Kazanmak İçin Şartlar ve Koşullar

  1. BOUN101 Yaz Okulu öğrencileri, kendilerine sunulan MyStudentSuccessLab çevrimiçi eğitimini Yaz Okulu süresince tamamlayacaklardır.
  2. MyStudentSuccessLab eğitiminin içerdiği Hedef Belirleme ve Hafıza ve Ders Çalışma derslerinin, okulda gerçekleştirilecek tartışma oturumlarına katılacaklardır.
  3. Buna ek olarak, Pearson tarafından sağlanan Pearson Assured sertifikasını edinmek isteyen öğrenciler, Pearson tarafından belirlenen KDV dahil 300 TL ek ücreti ödemek durumundadır.