Amaç

Boğaziçi Üniversitesi - BOUN101 Lise Yaz Okulu, programlamadan yapay zekaya, oyun teorisinden sanayi devrimine, yaratıcı yazarlığın zengin olanaklarından girişimciliğe ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlara uzanan bir yolculukta, öğrencileri akademik yaşamın temel taşlarıyla ve eleştirel düşünceyle tanıştırıyor, onların üniversite hayatına yönelik bilgi ve deneyim edinmelerini amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, BOUN101 Yaz Okulu, birçok seçenek içinden derslerin seçilmesiyle oluşturulan kişisel programlar kapsamında, haftada dört gün-günde üç periyot halinde derslerin yapıldığı iki haftalık bir eğitim programı olarak gerçekleştirilmektedir.

Programın başarılı olmasını desteklemek ve öğrencileri çevrimiçi öğrenme platformlarıyla erken yaşta tanıştırarak, dijital öğrenme becerilerini geliştirmek için de, dijital bir öğrenme platformu olan MyStudentSuccessLabi, yaz okulu programına entegre ediyoruz.

Yaz Okulu boyunca, ders dışında da, öğrencilerin öğrenim süreçlerinin zenginleştirilmesi için, hafta içi ve hafta sonu, kampüs içinde ve dışında çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin tercihine sunulacak etkinlikler arasında, SineBU'da film gösterimleri, Oyun Kulübü'nde grup aktiviteleri, Beden Perküsyonu, akustik konserler, Mezun Buluşmaları ve çeşitli workshop'lar bulunmaktadır.